מי אתה – יועץ, ממציא או שותף? / יונתן ארז

  • Post category:Blog

פעמים רבות חברות נדרשות לשירותים טכנולוגיים של מומחים הנותנים שרותים בתחומים ספציפיים על מנת להוביל חדשנות ופיתוח של מוצרים. על פי רוב, נותן השרות שנשכר לצורך משימה ייעודית מביא עמו יכולות וניסיון שבאופן טבעי לא קיימים בחברה השוכרת. מכאן שהשרות הניתן והתוצרת של אותו שרות מגדילים את הידע והיכולות העומדים לרשות החברה. בשדה הקניין רוחני, כאשר צריך להגן על הזכויות הקשורות ליצירתו של האדם חשוב מאוד לבסס את הקשר בין החברה השוכרת ובין נותן השרות באופן שיקנה הגנה הולמת לחברה ולקניין הרוחני שלה.

שכירה של נותני שרותים נעשית לא פעם על מנת להתגבר על מכשול טכנולוגי הקיים בפיתוח מוצר. אותו נותן שרות יכול להיות מהנדס מזון, מומחה אבטחת מידע, בית תוכנה או חברה המפתחת מנגנון מכאני בהתאם למפרט טכני מסוים. היחסים בין החברה מבקשת השרות ובין אותו נותן השרות מוגדרים בלא מעט מקרים באמצעות הסכם סטנדרטי של נותן השירות, עליו חותמת החברה כלאחר יד. במקרים האלה אנו עדים לא פעם למקרים בהם לא ניתן מקום מספק למגוון סוגיות של קניין רוחני ושל בעלות על אותו קניין רוחני. לעיתים, גם אם ההסכם עבר תחת ידו על עורך הדין של החברה, לא תמיד אנו מוצאים כיסוי הולם המגן על החברה ועל המוצר אותו מפתחת החברה בסיוע נותן השרות.

אופן עבודת הפיתוח עם נותן השרות מגוון ומשתנה ממקרה למקרה. בחלק מהמקרים: נותן השרות מסייע לחברה ביישום ההמצאה. כלומר, החברה מספקת תכניות מדויקות ונותן השירותים מוציא אותן אל הפועל.
במקרים אחרים: החברה מגדירה את תכונות המוצר, ומעצב תעשייתי (או מעצב ממשק משתמש) מספק מספר מודלים עיצוביים שעומדים בדרישות החברה. ישנם מקרים בהם: נותן השרות מקבל מעט מאוד רקע ובעצם ממציא את המוצר כולו. מנגד, ישנם מקרים בהם המוצר כמעט מוכן אך ישנה בעיה נקודתית שיש הכרח לפתור טרם היציאה לשוק, ונותן השרות מספק את אותו פתרון נקודתי.

מגוון סגנונות העבודה והפיתוח משתנה אם כן ממקרה למקרה. אולם ניסוח פשוט המגדיר את בעל האמצאה ואת הממציא, יכול לפתור חלק ניכר מהסוגיות המשפטיות. על פי החוק, הממציא הינו בעל האמצאה והוא מי שנירשם כממציא. לעיניין זה יכולים להיות רשומים מספר ממציאים. לעומתו, בעל הפטנט הוא מי שרשום כבעל הפטנט והוא זה אשר זכאי להנות מרוב הזכויות שהפטנט מקנה. בעל הפטנט יכול לתת רישיונות שימוש לפטנט ולמנוע מאחרים זולתו את השימוש בפטנט.
מתי אם כך נותן השרות הוא גם ממציא או מתי הוא בעל האמצאה? התשובה אינה טכנולוגית כי אם משפטית ועסקית.

מובן כי לחברה אינטרס לשמור את כל הבעלות בפטנט לעצמה. על מנת לעשות זאת, יש להגדיר בהסכם עם המומחה הטכנולוגי כי כל הזכויות בהמצאה שייכות באופן בלעדי לחברה, וכי במידה והמומחה יירשם כממציא, אין לו זכויות בעלות בבקשה לפטנט ו/או זכויות לתמלוגים. כמובן, חשוב להחתים את המומחה על הסכם העברת בעלות (assignment) בעת הגשת הבקשה לפטנט או לאחריה. כמו-כן, כדאי להחתים את המומחה כי העיצובים או התוכנה שפותחה הם בלעדיים לחברה וכי למומחה אסור למכור אותם לגוף אחר.
באחד מהתיקים שטופלו במשרדנו, טען המעצב טכנולוגי שיש להוסיפו כממציא וכמובן דורש אחוז מסוים ממכירות המוצר אשר סייע בפיתוחו (תמורת תשלום). דרישה זו היה ניתן למנוע בהכנת הסכם התקשרות מול אותו מעצב באופן שישמור על האינטרס של החברה, והתייעצות עם עורך הפטנטים של החברה אם יש צורך לרשום את אותו מעצב כממציא.