על מה אני מגן כשאני מתכנן פטנט?

החלטה של חברה לפתח מוצר חדש מלווה לרוב בפיתוח או גילוי של חדשנות שמהווה את הבסיס השיווקי והמסחרי של המוצר. הרצון הטבעי של מנהלי החברה הוא להגן על המוצר, לאחר שהושקעו משאבים רבים בפיתוח והתכנון. עם זאת, פטנט מוצלח מגן על האספקטים החדשניים שבמוצר, המהווים את הבסיס העסקי להצלחת המוצר, ולא על המוצר עצמו. חשוב להבחין בין המוצר שפיתחתם, שמגלם דרישות לקוח, מגבלות תקציב, טכנולוגיה מסוימת ועוד, לבין החדשנות שבו. אותה חדשנות עשויה להתקיים גם במוצר שיתחרה במוצר שלכם, גם אם המוצר המתחרה שונה בפרמטרים רבים, והמטרה היא כמובן שהיקף ההגנה של הפטנט שלכם יכלול גם את המוצר המתחרה ובכך אף יאפשר חסימת פיתוחו.

כיסוי החדשנות והיתרונות שבכך:

שיקול של צמיחה – חברה טכנולוגית, בין אם סטארט-אפ או חברה צומחת עם מכירות משמעותיות, נמצאת תמיד בתהליכי מחקר ופיתוח תמידיים שדורשים שינויים במוצר. תכנון נכון מוביל לפטנט שיכסה גם על הדורות הבאים של אותו מוצר, כל עוד בכולם משותפת אותה חדשנות. תכנון נכון של תוכן הפטנט ימנע אכזבה גדולה במקרה והפטנט שהשקענו בו זמן וכסף רבים כבר לא מגן על המוצר בגרסאות מתקדמות שלו. לכן, בכתיבת הבקשה לפטנט ובניהול הליך הבחינה מול בוחני הפטנטים יש להתמקד בחדשנות ולא במוצר. רצוי כי הבקשה לפטנט תתאר בנוסף לחדשנות את הסביבה הטכנולוגית בה החדשנות מתקיימת, ודרכים רבות ליישם אותה, לא רק את דרך המימוש שנבחרה משיקולים עסקיים של החברה.

שיקול של ערך – אחד השיקולים להגיש בקשות לפטנט הוא העלאת ערך החברה או המיזם. אותו ערך נקבע בין היתר בבדיקת נאותות (due diligence) שמבצעת חברה אחרת שתרצה לרכוש את החברה שלכם, או רק את הפטנטים. אותה חברה תתייחס לפטנטים שלכם אחרת אם הם מגנים על מוצר ספציפי, בעל מאפיינים ספציפיים, או שהם מגנים על חדשנות טכנולוגית שיכולה לבוא לידי ביטוי במגוון רחב של מוצרים.

ההחלטה על מה להגן עשויה להיות חשובה יותר מניסוח הבקשה לפטנט.