תקציר לפני פגישה עם עורך פטנטים / יונתן ארז

  • Post category:Blog

מהו פטנט – זכות משפטית למנוע מאחרים לנצל אמצאה. ניצול כולל מכירה, ייצור, ייבוא ובחלק מהמדינות אף כולל הצעה למכירה
ניתן להפר פטנט של חברה אחרת ולהיות בעל פטנט באותו התחום. מתן פטנט על אמצאה לא מחסן חברה מפני תביעה של מתחרה בגין הפרת פטנט.

מוצר לעומת פטנט – חברות רבות מייצרות מוצרים, לא פטנטים. מוצר אחד יכול להיות מוגן באמצעות מספר פטנטים שונים, ובהתאם ניתן ליהנות מהגנה של אותו פטנט תוך מסחור של מגוון מוצרים

האם אני מוגן –  שכבת ההגנה הראשונה מתקבלת לאחר הגשת הבקשה לפטנט, אז ניתן לפרסם את האמצאה, לשווק את המוצר, ועוד. פרסום טרם ההגשה יכול למנוע קבלת הפטנט. עם זאת, הגנה במובן היכולת למנוע מאחרים לנצל את האמצאה תתאפשר רק עם קיבול הפטנט, תהליך מורכב אשר עשוי להתחיל רק לאחר 12-24 חודשים מיום הגשת הבקשה לפטנט.

תוקף – פטנט תקף עד 20 שנה מיום הגשת בקשה לפטנט. יש לשלם אגרות תקופתיות על מנת שהפטנט יישאר בתוקף.

פטנט הוא זכות טריטוריאלית. במדינה בה לא תוגש הבקשה לפטנט עד מועד מסוים, לא ניתן יהיה לזכות בהגנה פטנטית.

ככלל, בקשה לפטנט מתפרסמת 18 חודשים מיום הגשתה. ניתן לדחות פרסום זה. במידה ומבקשים בחינה מזורזת של הבקשה לפטנט, היא עשויה להתפרסם בשנה הראשונה לאחר הגשתה.

לאחר הגשת הבקשה לפטנט מתקיימת פרוצדורה של בחינת הבקשה לפטנט, בסופה מוחלט אם יינתן פטנט ומה יהיה היקף ההגנה. חשוב לקחת בחשבון תקציב ואורך רוח לעניין הליכי הבחינה.