תיק הפטנטים של חברה צריך להוות מנוע צמיחה פוטנציאלי בהתאמה ליעדיה העסקיים.

עו"ד יונתן ארז מסביר מדוע יש לשאוף לפיתוח תיק פטנטים רחב ומובנה כבר מראשית הדרך ומבהיר כי נדיר שחברה תוכל להשתמש בפטנט יחיד כמנוף עסקי משמעותי

המצאתם פטנט בחברה שלכם? כך תוכלו למנף זאת ולהרוויח​

האם עובד בחברת היי-טק שמצאה שלו הניבה רווח לחברה זכאי לתגמול מיוחד? ומה דין שף שהמציא מנה שנמכרה לכל העולם? עו”ד יוני ארז מסביר מה צריך העובד לעשות כדי להרוויח מיצירתו

לאחד את דיני הפטנטים

לעיתים עוברות שנים מהגשת בקשה לפטנט עד קבלתה. עורך דין יוני ארז מסביר על יוזמה חדשה לזירוז התהליך

בזק בדרך לפטנט

נכון להיום, נדירים המקרים בהם מוגשות בקשות במדינות שונות בטרם ניתן פטנט במדינה אחרת, מה שמוביל להוצאות של מאות אלפי שקלים. הגשת בקשה לפטנט לאחר שהתקבל פטנט מקביל בארצות הברית מצמצמת את חוסר הוודאות ומוזילה את הליכי הבחינה

לאחד את דיני הפטנטים

האירופית החליטה על הקמת בית משפט מאוחד שיעסוק בהליכי אכיפת פטנטים וביטולם  החלטות בית משפט זה תהיינה תקפות בכל מדינות האיחוד