GET YOUR VALUE

out of your key assets

Webinars

מה צריך לדעת כשמקבלים דוח בחינה ממשרד הפטנטים האמריקאי – USPTO? 
12/05/20

בניית תקציב מושכל לתיק הפטנטים שלך בימי פוסט קורונה
08/06/20

News & Publications

תיק הפטנטים של החברה צריך להוות מנוע צמיחה פוטנציאלי בהתאמה ליעדיה העסקיים. עו”ד יונתן ארז מסביר מדוע יש לשאוף לפיתוח תיק פטנטים רחב ומובנה כבר מראשית הדרך ומבהיר כי נדיר שחברה תוכל להשתמש בפטנט יחיד כמנוף עסקי משמעותי

המצאתם פטנט בחברה שלכם? כך תוכלו למנף זאת ולהרוויח האם עובד בחברת היי-טק שמצאה שלו הניבה רווח לחברה זכאי לתגמול מיוחד? ומה דין שף שהמציא מנה שנמכרה לכל העולם? עו”ד יוני ארז מסביר מה צריך העובד לעשות כיד להרוויח מיצירתו

בזק בדרך לפטנט, נכון להיום, נדירים המקרים בהם מונשות בקשות במדינות שונות בטרם ניתן פטנט במדינה אחרת, מה שמוביל להוצאות של מאות אלפי שקלים. הגשת בקשה לפטנט לאחר שהתקבל פטנט מקביל בארצות הברית מצמצמת את חוסר הוודאות ומוזילה את הליכי הבחינה

לאחד את דיני הפטנטים לעיתים עוברות שנים מהגשת בקשה לפטנט עד קבלתה. עו”ד דין יוני ארז מסביר על יוזמה חדשה לזירוז התהליך